Nieuws archief


04 juni 2017   -   Nieuwe naam voor kantoren Berchem
Na een renovatie van het volledige gebouw waarbij GiVi Group in november 2014 als eerste huurder de nieuwe kantoren in gebruik nam, zal het gebouw dat sinds 1988 bekend staat als de ' Sky Building ' een nieuwe naam krijgen.
Eigenaar Intervest Offices & Warehouses heeft gekozen om het gebouw als eerste in Antwerpen uit te rusten met een groene gevel. Daardoor zal de naam veranderen in ' Green House '. De beplanting zal bestaan uit een aantal inheemse soorten.


24 juni 2016   -   Heilig Hart Leuven start met Zorgleren
Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven gaat voor 350 verpleegkundigen e-Learning modules aanbieden uit de Zorgleren Unlimited catalogus van GiVi Group. Concreet wil Heilig Hart Leuven continue vorming aanbieden om zo de noodzakelijke kennis van haar verpleegkundigen te onderhouden op vlak van medische apparatuur en veiligheid op een flexibele en kwalitatieve manier.23 juni 2016   -   Actiris blijft bij GiVi Group voor Office opleidingen
In gevolge een aanbesteding voor de organisatie van informaticaopleidingen (kantoortoepassingen) heeft Actiris opnieuw gekozen voor GiVi Group.
Ook de volgende 4 jaar zal men in de leslokalen in GiVi-Brussel bijna wekelijks cursisten inschrijven in de Office à la Carte formule.


06 maart 2016   -   AZ Sint Jan Brugge kiest voor Promote en Academy
De oplossingen van GiVi Group kwamen als beste uit de openbare aanbesteding die vorig jaar werd uitgeschreven. AZ Sint Jan Brugge – Oostende zal weldra aan 3.800 medewerkers toegang verlenen om zowel de volledige trainingadministratie te automatiseren, als het competentie- en performantiemanagement van de medewerkers in kaart te brengen en te optimaliseren. Ook een koppeling met de e-Learning oplossing Academy van TCG Nederland wordt voorzien zodat ook deze leervorm volledig geïntegreerd wordt.


18 november 2015   -   Nieuw - Workshops 'Digitaal opleiden in de zorg'
Vanaf december zal GiVi Group in haar leslokalen te Berchem starten met een aanbod van workshops in het kader van het digitaal opleiden van de medewerkers in de zorg (en daarbuiten).


23 juni 2015   -   GiVi-Brussel vernieuwd
Na een verhuis vorig jaar in Gent en Antwerpen werd onlangs ook een nieuwe locatie in Brussel in gebruik genomen.
Op hetzelfde adres waar we al 20 jaar actief zijn voor de Brusselse markt werd van de eerste verdieping naar het gelijkvloers verhuisd. Er werd geopteerd voor één groot leslokaal met veel licht en ruimte.
Gezien er veel Office à la Carte opleidingen doorgaan wordt het leslokaal zowel in een klassikale opstelling als in een begeleide studie opstelling gebruikt.


23 november 2014   -   Nieuwe leslokalen in GiVi-Antwerpen
Na de recente verhuis in Gent hebben we sinds begin november onze gloednieuwe kantoren in Berchem in gebruik genomen.
Reeds sinds 1988 is GiVi Group gevestigd in de Uitbreidingstraat 66. Na de laatste jaren op de eerste verdieping te hebben gehuurd, zijn we nu naar de vierde verdieping verhuisd.
Gezien werkelijk alles werd vernieuwd beschikken we nu over zeer moderne en aangename kantoren en leslokalen.


20 augustus 2014   -   Nieuwe locatie voor GiVi-Gent !
Vanaf 1 september zullen onze leslokalen gelegen zijn in Gentbrugge.


02 mei 2014   -   Diabetes Liga lanceert e-Learning diabetische voet
De Diabetes Liga is gestart met een innovatief e-learning project rond de diabetische voetproblematiek. Doel: diabetesverpleegkundigen in de eerste lijn de kans bieden zich op een efficiënte en aangename manier bij te scholen over dit onderwerp. Uit onderzoek blijkt immers dat 85% van alle amputaties bij diabetes vermeden zou kunnen worden door een adequate aanpak van voetwonden. De e-learning module “Diabetische Voet” werd ontwikkeld in samenwerking met EduWond (samenwerkingsinitiatief wondzorg Associatie UGent) en verschillende experten op het terrein, waaronder GiVi Group voor het technische schrijven van de e-learning en het LMS.
Het project wordt gesubsidieerd door de Nationale Loterij.20 februari 2014   -   Armonea gaat van start met e-Learning
Rust- en verzorgingsgroep Armonea, met meer dan 55 Rust- en Verzorginstehuizen en 3500 medewerkers in België, heeft GiVi Group gekozen als leverancier voor het ontwikkelen en ondersteunen van e-Learning. Lucas Vermeir, Director Procurement, wil aan de hand van e-Learning zijn medewerkers opleiden en accrediteren in het gebruik van hun centrale aankoopsoftware Agresso. Doelstelling van Armonea is om op korte termijn in iedere RVT instelling minstens 2 gebruikers te hebben die een nieuwe aankoop-licentie behaald hebben.
Deze licentie kan de lokale medewerker verkrijgen door de volledige e-Learning met succes te doorlopen. Aan de hand van een simulatie van de software, zal men de functionaliteiten stapsgewijs en modulair aanleren. Aan het eind wordt een certificatietest doorgenomen die leidt tot de nieuwe licentie.23 januari 2013   -   GZA gaat voor Zorgleren Unlimited
Gasthuis Zusters Antwerpen (GZA) gaat haar e-learningaanbod voor de medewerkers verder uitbreiden met de aanschaf van ruim 50 extra leermodules van GiVi Group. Deze modules omvatten opleidingen omtrent patiëntveiligheid (bv hand-hygiëne) maar ook modules voor de bediening van medische apparatuur (bv defibrilator AED), voorbehouden risicovolle handelingen (bv Poortkatheter) en acute zorg (bv Basic life support).


03 januari 2013   -   e-Learning Handhygiëne bij de Katholieke Hogeschool Sint Lieven
KAHOSL in Sint Niklaas heeft voor het schooljaar 2012 – 2013 ook de e-learning module Hand-Hygiëne in gebruik genomen. De aankomende verpleegkundigen en vroedvrouwen kunnen zich via een pre-toets, een theorie gedeelte en een eind-toets certificeren voor dit belangrijke onderdeel in de opleiding. Hierdoor zijn de studenten reeds bewust van het belang handhygiene alvorens ze hun eerste praktijkervaringen opdoen gedurende hun stageperiode.


10 december 2012   -   Leerdemo's en Office à la Carte bij Innogenetics
Na de technische migratie naar MS Office 2010 in de herfstvakantie met de nodige begeleiding van GiVi Group door het geven van leerdemo's en het ondersteunen van de helpdesk wordt vanaf december verder gewerkt aan het verbeteren van de kennis over de MS office pakketten.


17 oktober 2012   -   Ernstig personeelstekort zorgsector betekent kwaliteitsverlies
Gemiddeld hebben zorgorganisaties een personeelstekort van zeven procent. De tekorten lopen soms op tot 20 procent. Dat heeft, zo meldt een vijfde van de zorgorganisaties, gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. De cijfers komen van de denktank Itinera. Die heeft een HRM-studie uitgevoerd bij 265 zorgorganisaties.


10 oktober 2012   -   Handhygiëne programma voor duurzame aanpak infectiepreventie
Elk ziekenhuis zou al het mogelijke moeten doen aan het terugdringen van zorg gerelateerde infecties door een correcte handhygiëne die gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. Hiermee worden immers mensenlevens gered. Een van de belangrijkste problemen is duurzaamheid. Het blijkt in de praktijk niet evident om prioritaire keuzes te maken in de vele initiatieven en een volledig werkend programma te ontwikkelen die langere termijn succes garandeert. Gedeeltelijke initiatieven geven slechts tijdelijke verbetering en zullen niet leiden tot het beoogde doel: streven naar 100% compliance. De omvang van het projectinitiatief van Quality4care is erg voor de hand liggend.28 juni 2012   -   Uitbreiding netwerk voor e-learning platform
In navolging op de introductie van E-learning Handhygiëne heeft Quality4care de samenwerking met GiVi Group en het NVKVV, de Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, verder uitgebreid met een nieuwe partner. Wetenschapper Sonia Labeau, professor Stijn Blot en professor Dominique Vandijck (UGent) tekenden een intentieovereenkomst om samen te werken in de ontwikkeling van e-learning concepten en modules voor de zorg. Het gemeenschappelijk doel bestaat erin het verlenen van een kwaliteitsvolle, en dus veilige, zorg nog verder te verhogen en dit door zorgverstrekkers de hiertoe specifieke kerncompetenties aan te leren alsook bewust te maken van de cruciale rol die elk van hen hierin speelt. Het gebruik van e-learning technologie biedt in deze bijzondere opportuniteiten waarbij patiënt en zorginstelling centraal staan.


02 april 2012   -   AZ Vesalius zet e-Learning in voor opleiding handhygiëne
Nog steeds lopen jaarlijks ongeveer 6% van de ziekenhuispatiënten een zorggerelateerde infectie op. Het gevolg: langere opnameduur, ernstige complicaties en hoge, onvoorziene extra kosten. Goede handhygiëne is de meest eenvoudige en effectieve maatregel om zorggerelateerde infecties te voorkomen.


16 december 2011   -   Aanpak infecties met e-learning
De werkgroep ziekenhuishygiëne van het NVKVV, Quality4care, GiVi Group en de zorgsector werkten samen een e-learning module uit voor betere handhygiëne.


23 september 2011   -   Proximus en GiVi Group: partners in training
Proximus Fleet Management is een online tool die het Proximus business klanten mogelijk maakt om het eigen gsm park te beheren en te analyseren. Dankzij deze tool krijgt elke GSM fleet manager een duidelijk overzicht van de verbruikte data en kosten per gebruiker, per afdeling,...


15 september 2011   -   GasthuisZusters Antwerpen en GiVi Group in e-learning samenwerking
GZA start in de zomermaanden van 2011 als eerste om de overstap naar MS Office2010 te begeleiden met e-learning. Hierbij zullen alle medewerkers van GZA in de gelegenheid worden gesteld om hier gebruik van te maken. Onder de naam GZA Academy zullen meerdere leermodules van GiVi Group en door GZA ontwikkelde content beschikbaar worden gesteld voor het personeel.


16 mei 2011   -   Fe.Bi organiseert met GiVi Group bureauticaopleidingen voor de zorg
Fe.Bi, de koepel van de sociale fondsen van de zorgsector, peilde vorig jaar haar leden naar de grootste opleidingsbehoeften. Uit deze poll bleek dat de grootste verdoken opleidingsnood die van computertrainingen is.


12 april 2011   -   Q8 intensifieert samenwerking met GiVi Group
Kuwait Petroleum ging eind 2010 reeds in zee met GiVi Group om de medewerkers van de tankstations op een nieuwe manier op te leiden. Via een leerplatform zullen de Q8-medewerkers zich niet alleen kunnen inschrijven op een aantal klassikale trainingen maar ook online cursussen zullen via het internet beschikbaar zijn.


22 februari 2011   -   Smart learning letterlijk in de kinderschoenen
Op 21 Januari 2011 verscheen er een opmerkelijk artikel in de Standaard. 400.000 leerlingen van het lager onderwijs kunnen vanaf nu hun kennis oefenen op een online leerplatform. Op www.bingel.be staan meer dan 2.000 oefeningen, die aansluiten bij de leerstof in de klas. Of je nu extra leesoefeningen wilt maken, je kennis van het Frans wilt oefenen, of extra wiskundesommetjes wil oplossen, deze website biedt voor de verschillende leerjaren extra oefenemogelijkheden die de handboeken aanvullen die in de les worden gebruikt.


03 februari 2011   -   Zorgbedrijf Antwerpen kiest voor GiVi Group
Het Zorgbedrijf Antwerpen, dat in 2009 verzelfstandigde van het OCMW Antwerpen, kiest voor GiVi Group om haar medewerkers te trainen in Excel.


28 januari 2011   -   Q8 Academy wordt opgericht
Q8 staat bekend om zijn vele tankstations. Het is onmogelijk om al het personeel bij elkaar te brengen en ze zo op te leiden. Daarom werken Q8 en GiVi nu samen om opleidingen via e-learning tot bij de medewerkers van de tankstations te brengen. In de eerste plaats zullen de medewerkers van de tankstations via het internet kunnen inschrijven op (on-line) cursussen. In een latere fase zullen ook de medewerkers van de hoofdzetel zich op een geautomatiseerde manier kunnen inschrijven op een opleiding en online trainingsmodules kunnen volgen.


15 november 2010   -   CAZ Sint-Franciskus Ziekenhuis kiest GiVi Group voor migratie naar MS Office 2010
Sint-Franciskus Ziekenhuis te Heusden Zolder heeft gekozen voor GiVi Group om haar personeel op te leiden en te begeleiden gedurende de migratie van MS Office 2000 naar MS Office 2010.


20 augustus 2010   -   GiVi Group gaat samenwerken met het Nederlandse Quality Mentor
Vanaf 1 september 2010 gaat GiVi Group exlusief samenwerken met het Nederlandse bedrijf QM (Quality Mentor). Dit bedrijf gaat in Nederland de vestigingen van New Horizons Computer Learning Centers (NH) voorzien van de 'Office à la Carte' content. Dit zal gebeuren in de leslokalen te Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

De schatting is dat 2.000 cursisten (organisaties) per jaar hieraan zullen gaan deelnemen. Daarnaast gaat Quality Mentor de "What's New" titels van GiVi in de markt lanceren, bij organisaties die een e-Learning oplossing 'in huis' zoeken. Tenslotte zal QM ook al het lesmateriaal dat GiVi produceert, in aanvulling met de Quick Reference Cards, integreren in het totale aanbod aan het Nederlandse bedrijfsleven.


17 augustus 2010   -   Meerderheid Nederlandse zorgorganisaties gebruikt e-learning
Ruim 60 procent van de instellingen in de Nederlandse zorgsector maakt gebruik van e-learning. Dit laatste blijkt uit onderzoek van ISM InBrain in samenwerking met Business School Noteboom.01 juli 2010   -   The Brussels Airport Company gaat in zee met GiVi
The Brussels Airport Company doet beroep op de diensten van GiVi Group om haar 750 medewerkers een zo vlot mogelijke overstap te laten maken naar Office 2007.


29 september 2009   -   GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kiest voor GiVi Group
De medewerkers van de administratieve diensten van GO! worden vanaf dit najaar opgeleid door Givi Group. Om de overstap naar Office 2007 zo vlot mogelijk te laten verlopen kiest Go! voor klassikale opleidingen en Office à la Carte om de pc-kennis van het personeel substantieel te verhogen. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info over deze opleidingsmethodieken info@givigroup.be


09 september 2009   -   Persbericht: Partezis, GiVi Group en TCG lanceren uniek project rond e-learning voor de Belgische zorgsector


25 juni 2009   -   Nieuwe naam - nieuwe website
Sinds 1 juni 2009 worden GiVi Services & Training en CIO Training & Development ondergebracht in één groep : GiVi Group. Om deze nieuwe naam extra kracht bij te zetten zijn de vertrouwde websites in een nieuw jasje gezet: www.givigroup.be. Meer nog, je kan nu ook online inschrijven voor één van onze talrijke opleidingen. Houd ook de kalender en de nieuwsberichten in de gaten want daar worden steeds onze evenementen en het laatste nieuws aangekondigd. Ook informatie over de activiteiten van het Nederlands zusterbedrijf The Competence Group zal niet ontbreken.


23 juni 2009   -   Imperial Meat Products, Lanxess, Go onderwijs, VEV kiezen voor de diensten van GiVi Group
Imperial Meat Products gaat vanaf juni zijn medewerkers door GiVi Group laten opleiden in de Gentse leslokalen. Go onderwijs wil zijn administratief en onderhoudspersoneel de basistechineken van de PC aanleren en doet daarvoor beroep op de kennis en kunde van GiVi Group. Ook VEV kiest voor de GiVi Group om zijn medewerkers te ondersteunen in de overgang naar Office 2007. Lanxess kiest voor Promote om de administratie rondom opleidingen te automatiseren.


18 juni 2009   -   Belgoprocess kiest voor GiVi Group voor ondersteuning migratie Office 2007
Het personeel van het nucleaire afvalverwerkende bedrijf Belgoprocess zal na de zomer met de laatste nieuwe versie van Office aan de slag gaan. Om de overstap van de vorige versie, Office 2000, naar Office 2007 zo vlot mogelijk te laten verlopen, doet Belgoprocess beroep op GiVi Group.


25 mei 2009   -   Nieuwe E-Learning bediening risicovolle medische apparatuur
The Competence Group (TCG) ondersteunt medewerkers van zorginstellingen in het omgaan met risicovolle medische apparatuur door E-Learning trainingen. Door deze manier van opleiden, bereiden medewerkers zich voor op de stap naar het skillslab en de praktijk of tonen zij aan foutloos te kunnen werken met risicovolle apparaten. Hierdoor is de medewerker in staat adequaat met de apparatuur om te gaan en worden fouten tot een minimum beperkt.


15 mei 2009   -   Erasmus MC tilt E-Learning naar een hoger plan


27 februari 2009   -   GiVi Group wordt huisleverancier bij Q8
Begin dit jaar sloot Kuwait Petroleum (Q8) een driejarige overeenkomst met GiVi Group voor het leveren van eindgebruikersopleidingen rond PC applicaties in Belgie en Nederland.>> Nieuws

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier